Môn Văn Lớp: 8 “rướn thân trắng bao la thâu góp gió…” là kiểu câu gì? Trích Quê Hương, Tế Hanh

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: “rướn thân trắng bao la thâu góp gió…” là kiểu câu gì? Trích Quê Hương, Tế Hanh No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Camila 1 tuần 2022-01-15T14:41:55+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Rướn thân trắng bao la thâu góp gió thuộc kiểu câu trần thuật

  2. “Rướn thân trắng bao la thâu góp gió …” là kiểu câu trần thuật.

    Chúc bạn học tốt !!!

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )