Môn Văn Lớp: 8 Qua văn bản “ Bàn luận về phép học ” của Nguyễn Thiếp đã giúp em nhận thức rõ hơn điều gì về việc học của bản thân.

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Qua văn bản “ Bàn luận về phép học ” của Nguyễn Thiếp đã giúp em nhận thức rõ
hơn điều gì về việc học của bản thân. No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Arya 1 tháng 2021-11-04T10:37:07+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Bài tấu giúp ta hiểu được mục đích của việc học là để làm người có đạo đức, có tri thức, góp phần xây dựng đất nước chứ không phải học để cầu danh lợi. Học tốt phải có phương pháp học đặc biệt học phải đi đôi với hành.

  2. Học và hành  là hai hình thức mà chúng ta phải làm tốt cả hai và kết hợp  chúng vs nhau một cách hiệu quả .Học giỏi nắm chắc kiến thức thì mới giúp ta hành tốt,nếu học tốt mà không thực hành cx bỏ đi. Hành sẽ bổ sung,hoàn thiện kiến thức mà ta học được.Mỗi học sinh chúng ta đều phải học tốt ,hành tốt và kết hợp “Học đi đôi với hành”

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )