Môn Văn Lớp: 8 qua bài thơ khi con tú hú đã gợi cho em nhớ đến bài nào ở chương trình THCS mà tác giả cũng bị hoàn cảnh tù đày

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: qua bài thơ khi con tú hú đã gợi cho em nhớ đến bài nào ở chương trình THCS mà tác giả cũng bị hoàn cảnh tù đày No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Anna 2 tháng 2022-03-19T19:51:17+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Bài : Ngắm trăng của Hồ Chí Minh 

  2. Nếu Bài thơ con tu hú của tác giả Tố Hữu,người  bị hoàn cảnh tù đày không chỉ có ông mà còn 1 người vĩ đại Thưa : Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )