Môn Văn Lớp: 8 PHÉP tu từ nào được sử dụng trong đoan thơ trên ? khi con tu hú gọi bầy -…đoi con diều sáo lộn nhào tâng không : cậu thông cảm nha tớ

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: PHÉP tu từ nào được sử dụng trong đoan thơ trên ?
khi con tu hú
gọi bầy …….đoi con diều sáo lộn nhào tâng không : cậu thông cảm nha tớ viet trên may tinh
nêu tác dụng ? cảm ơn cậu giup đỡ No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Faith 2 tuần 2022-01-04T08:14:03+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. →Biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn văn trên là: liệt kê

    -Khi con tu hú gọi bầy thì:

    +Lúa chiêm, trái cây ngọt, vườn râm, ve ngân vang, bắp chín, …

    →Tác dụng: làm cho sự diễn của đoạn văn đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những khía cạnh của thực tế, tình cảm.

  2. phép tu từ nhân hóa nó có tác dụng làm mọi vật thêm sinh động

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )