Môn Văn Lớp: 8 Phép tu từ nào được sử dụng trong 6 câu thơ đầu bài thơ khi con tu hú? Nêu tác dụng?

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Phép tu từ nào được sử dụng trong 6 câu thơ đầu bài thơ khi con tu hú? Nêu tác dụng? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Ivy 3 tháng 2022-01-06T18:42:43+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. *6 câu thơ đầu nè:

  Khi con tu hú gọi bầy
  Lúa chiêm đang chín trái cây ngọt dần
  Vườn râm dậy tiếng ve ngân
  Bắp rây vàng hạt đầy sân nắng đào
  Trời xanh càng rộng càng cao
  Đôi con diều sáo lộn nhào từng không…

  _________________________________

  →Biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn văn trên là: liệt kê

  -Khi con tu hú gọi bầy thì:

  +Lúa chiêm, trái cây ngọt, vườn râm, ve ngân vang, bắp chín, …

  →Tác dụng: làm cho sự diễn của đoạn văn đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những khía cạnh của thực tế, tình cảm.

 2. -Biện pháp tu từ liệt kê:

  +Về hình ảnh sự vật: lúa, trái cây, vườn, bắp, sân, trời, đôi con diều sáo.

  +Về âm thanh ta có: tiếng chim tu hú, tiếng ve ngân, tiếng sáo diều

  +Về màu sắc xung quanh: màu vàng ( của lúa chín, bắp rây ), màu hồng ( của nắng ), màu xanh ( của trời )

  Khi con tu hú gọi bầy
  Lúa chiêm đang chín trái cây ngọt dần
  Vườn râm dậy tiếng ve ngân
  Bắp rây vàng hạt đầy sân nắng đào
  Trời xanh càng rộng càng cao
  Đôi con diều sáo lộn nhào từng không…

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )