Môn Văn Lớp: 8 Phân tích tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi trong 2 câu thơ sau : ”Việc nhân nghĩa cốt ở Yên dân Qu

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Phân tích tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi trong 2 câu thơ sau :
”Việc nhân nghĩa cốt ở Yên dân
Quân điếu phạt trước lo trừ gạo” No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Kylie 4 tuần 2022-04-06T20:04:33+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. – Nhân nghĩa: theo quan niệm Nho giáo là mối quan hệ giữa người với người, là đạo lí, cách ứng xử và tình thương giữa con người với nhau.

  – Cốt lõi tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi là yên dân và trừ bạo

  + Yên dân là làm cho dân được sống trong thái bình, yên lành, hạnh phúc -> đó là mục đích lớn nhất của khởi nghĩa Lam Sơn và cũng là lí tưởng lớn nhất trong cuộc đời Nguyễn Trãi

  + Muốn yên dân thì phải trừ bạo – bạo là bọn giặc tham tàn, bạo ngược bóc lột, đày đọa dân

  -> Đặt trong hoàn cảnh đất nước lúc bấy giờ: trừ bạo là diệt trừ quân Minh xâm lược, yên dân: vì cuộc sống yên bình, hạnh phúc của dân

  – Nhận xét

  + Tư tưởng này mang ý nghĩa tích cực: vì nó hướng về nhân dân, vì dân, gần với truyền thống yêu nước của dân tộc ta

  + Đây cũng là một tư tưởng tiến bộ: vì nó vừa kế thừa tư tưởng Nho giáo (nhân nghĩa: mối quan hệ giữa người với người) và được Nguyễn Trãi nâng lên một tầm cao mới (mối quan hệ giữa dân tộc này với dân tộc khác, giữa cá nhân với dân tộc)

 2. -để có thể đem lại cuộc sống bình yên cho dân đầu tiên phải biết lấy lợi ích của nhân dân làm trọng

  -Quân dân thương sót nước nhà phải đứng lên đánh đuổi quân xâm lược

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )