Môn Văn Lớp: 8 Phân tích tác dụng của phép luận được sử dụng trong đoạn trích trên bàn luận về phép học từ “. Ngọc không mài -… quan hệ tới lòng ngườ

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Phân tích tác dụng của phép luận được sử dụng trong đoạn trích trên bàn luận về phép học từ “. Ngọc không mài ……. quan hệ tới lòng người No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Clara 2 tuần 2021-09-08T09:26:30+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

 1. Luận điểm 1: Tác giả nêu lên mục đích chính của việc học

  – Lựa chọn cách nói trực tiếp, không vòng vo, tác giả khẳng định mục đích chính của việc học là học đạo lý, học làm người bằng sự so sánh, liên tưởng đến hiện tượng có thật: ngọc không mài không thành đồ vật.

  * Luận điểm 2: Phê phán những lối học sai trái, lệch lạc, không đạt hiệu quả

  – Tác giả tiếp tục nêu thẳng thực trạng nền giáo dục nước ta từ khi lập quốc đã bị thất truyền. Các lối học ông đưa ra phê phán bao gồm:

  + Lối học a dua, hình thức.

  + Lối học hòng cầu danh lợi.

  + Đặc điểm chung của cả 2 lối học này và những lối học tiêu cực khác là đều không quan tâm đến tam cương, ngũ thường, đến kiến thức thực học mà chỉ để thỏa mãn những nhu cầu không chính đáng.

  + Kết quả của những lối học lệch lạc: Hỏng từ chúa đến quần thần đến dân chúng. Chính điều ấy là một trong những nguyên nhân khiến nước mất nhà tan, vận nước ngắn ngủi, đời sống nhân dân không thể phát triển, văn minh được.

  * Luận điểm 3: Tác giả đề ra những phương pháp học đúng đắn, hiệu quả

  – Mở rộng trường học, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân cả nước được đi học không kể giai cấp, tầng lớp.

  – Về tư tưởng, đạo lí gốc thì nhất định phải theo Chu Tử.

  – Về phương pháp học: học từ đơn giản đến phức tạp, tiến dần theo từng cấp học, học gắn liền với thực hành.

  ⇒ Kết quả: đào tạo được nhân tài, nhà nước thịnh trị.

  – Ý nghĩa của phép học chân chính: tác giả dùng cách nói tăng tiến để thấy được mối quan hệ giữa giáo dục với chính trị: giáo dục tạo ra người tài đức, đất nước có người tài thì sẽ thái bình thịnh trị.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )