Môn Văn Lớp: 8 Phân loại phó từ và nêu ví dụ ? Giúp 60đ ạ !

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Phân loại phó từ và nêu ví dụ ?
Giúp 60đ ạ ! No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Alexandra 5 ngày 2021-10-14T01:10:11+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Phân loại phó từ

  Dựa theo vị trí trong câu của phó từ với các động từ, tính từ mà chia làm 2 loại như sau:

  – Phó từ đứng trước động từ, tính từ. Có tác dụng làm rõ nghĩa liên quan đến đặc điểm, hành động, trạng thái,…được nêu ở động – tính từ như thời gian, sự tiếp diễn, mức độ, phủ định, sự cầu khiến.

  Phó từ quan hệ thời gian

  Ví dụ: đã, sắp, từng…

  Phó từ  chỉ mức độ

  Ví dụ:  rất, khá…

  Phó từ  chỉ sự tiếp diễn

  ví dụ: vẫn, cũng…

  Phó từ  chỉ sự phủ định

  Ví dụ: Không, chẳng, chưa..

  Phó từ cầu khiến

  Ví dụ: hãy, thôi, đừng, chớ…

  – Phó từ đứng sau động từ, tính từ. Thông thường nhiệm vụ phó từ sẽ bổ sung nghĩa như mức độ, khả năng, kết quả và hướng.

  Bổ nghĩa về mức độ

  Ví dụ: rất, lắm, quá.

  Về khả năng

  Ví dụ: có thể, có lẽ, được

  Kết quả

  Ví dụ: ra, đi, mất.

 2. Bài Làm : 

   a, Phó từ đứng trước động từ, tính từ, bổ sung ý nghĩa cho động từ, tính từ

     – Chỉ quan hệ thời gian : đã, đang, từng, sẽ, …

     – Chỉ mức độ : rất, quá, lắm, …

     – Chỉ sự tiếp diễn tương tự : cũng, đều, vẫn, …

     – Chỉ sự phủ định : không, chưa, chẳng, …

     – Chỉ sự cầu khiến : đừng, hãy, chớ, … 

   b, Phó từ đứng sau động từ, tính từ

     – Chỉ mức độ : lắm, quá, …

     – Chỉ hướng và kết quả : ra, vào, xong, rồi, …

     – Chỉ khả năng : được, …

     – Chỉ sự khẳng định : không, có, …

     – Chỉ khả năng : có thể, có lẽ, chắc là, …

     – Chỉ tần số : thường, ít, hiếm, …

     – Chỉ tình thái, đánh giá : vụt, thình lình, đột nhiên, …

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )