Môn Văn Lớp: 8 nội dung của bài ôn dịch thuốc lá

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: nội dung của bài ôn dịch thuốc lá No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Arya 5 tháng 2022-01-11T07:29:14+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Tobacco addiction update text: With the analysis, the author pointed out many harms of tobacco to the health and network signal of each person. Tobacco addiction is worse than epidemic, if we want to fight it, we must be determined to protect and take measures to prevent epidemic diseases.

    *Dịch:

    Văn bản cập nhật nghiện thuốc lá: Với những phân tích, tác giả chỉ ra nhiều tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và tín hiệu mạng mỗi người. Nghiện thuốc lá còn ghê hơn cả ôn dịch, muốn chống lại thì chúng ta phải quyết tâm bảo vệ và có những biện pháp để hơn là chống ôn dịch.

  2. Văn bản nói về thuốc lá: Với những phân tích thấu đáo, tác giả đã chỉ ra nhiều tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và tín mạng mỗi người. Nhiều người không chết vì các bệnh thế kỉ trước nhưng đã chết vì ôn dịch thuốc lá đã gây ra nhiều bệnh còn nguy hiểm hơn. Từ đó phê phán và kêu gọi mọi người cần có biện pháp phòng chống, ngăn chặn tệ hút thuốc lá.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )