Môn Văn Lớp: 8 Nội dung chính của bài hịch tướng sĩ

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Nội dung chính của bài hịch tướng sĩ
No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Charlie 1 tháng 2022-04-08T01:46:19+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

    0
    2022-04-08T01:47:36+00:00

    bài hịch tướng sĩ của trần quốc tuấn phản anh tinh thần yêu nước nồng nàn của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, thể hiện qua lòng căm thù giặc , ý chí quyết chiến quyết thắng kẻ thù xâm lược. Đây là một ánh văn chính luận xuất sắc, có sự kết hợp giửi lập luận chặt chẽ , sắc bén với lời văn thống thiết, có sức lôi cuốn mạnh mẽ

  1. Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn phản án tinh thần yêu nước nồng nàn,lòng căm thù giặc sâu sắc,tinh thần quyết chiến ,quyết thắng dành lại độc lập cho dân tộc ta

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )