Môn Văn Lớp: 8 Nêu têu cầu khi viết đoạn văn thuyết minh ? Nội dung đoạn văn thuyết minh có thể đc trình bày theo những cách nào ? ( mong mọi ng làm đúng

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Nêu têu cầu khi viết đoạn văn thuyết minh ?
Nội dung đoạn văn thuyết minh có thể đc trình bày theo những cách nào ?
( mong mọi ng làm đúng giúp mình ????) No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Ariana 1 tuần 2022-04-17T20:07:56+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

 1. Nêu têu cầu khi viết đoạn văn thuyết minh ? 

  -Liên kết chặt chẽ với các đoạn văn đứng trước và sau nó.

  -Diễn đạt chính xác và trong sáng.

  -Gợi cảm và hấp dẫn.

  Nội dung đoạn văn thuyết minh có thể đc trình bày theo những cách nào ?

  -Nêu định nghĩa hoặc khái quát tổng thể về đối tượng.

  -Liệt kê

  -Lấy ví dụ cụ thể đã có, đã xảy ra (hay nêu ví dụ)

  -Dùng số liệu.

  -So sánh sự vật, hiện tượng A với sự vật, hiện tượng B.

  -Phân loại đối tượng và đi vào phân tích.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )