Môn Văn Lớp: 8 nêu hiểu biết của em về Bác Hồ ( giai đoạn 1941-1943, sau 30 năm buôn ba bên nước ngoài Bác trở về trực tiếp lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa) N

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: nêu hiểu biết của em về Bác Hồ ( giai đoạn 1941-1943, sau 30 năm buôn ba bên nước ngoài Bác trở về trực tiếp lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa)
NGỮ VĂN 8 No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Cora 1 tuần 2022-04-17T21:46:14+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Hoạt động của Bác Hồ trong giai đoạn 1941 – 1943

  – Bác về nước vào ngày 28-1-1941

  – Bác lên Pác Bó và hoạt động cách mạng tại đây

  – Bác lên kế hoạch cho cách mạng tháng Tám

  ⇒ Góp phần vào thành công của Cách mạng tháng Tám 1945, tạo bước chuyển biến trong cách mạng nước ta

 2. BÀI LÀM:

   * hiểu biết của em về Bác Hồ ( giai đoạn 1941-1943, sau 30 năm buôn ba bên nước ngoài Bác trở về trực tiếp lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa) là: 

  Ngày 28-1-1941 (mồng 2 Tết Tân Tỵ), Nguyễn Ái Quốc về nước

  – Từ ngày 8-2-194, Bcá trở về Pác Bó

  – Theo lời Bác dặn, ngày 22-12-1944, Ðội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân – tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày nay – ra đời, tạo ra một cục diện mới trên mặt trận đấu tranh vũ trang cách mạng. 

  => Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và tiếp tục mở đường đi tới những thắng lợi huy hoàng cho cách mạng Việt Nam

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )