Môn Văn Lớp: 8 Nay ta bảo thật các người: nên nhớ câu “đặt mồi lửa vào dưới đống củi” là nguy cơ nên lấy điều” kiềng canh nóng mà thổi rau nguội” làm răn s

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Nay ta bảo thật các người: nên nhớ câu “đặt mồi lửa vào dưới đống củi” là nguy cơ nên lấy điều” kiềng canh nóng mà thổi rau nguội” làm răn sợ. (2) Huấn luyện quân sĩ, tập dượt cung tên; khiến cho người người giỏi như Bàng Mông, nhà nhà đều là Hậu Nghệ; có thể bêu được đầu Hốt Tất Liệt ở cửa khuyết, làm rữa thịt Vân Nam Vương ở Cáo Nhai. (3) Như vậy, chẳng những thái ấp của ta mãi mãi vững bền, mà bổng lộc các ngươi cũng đời đời hưởng thụ; chẳng những gia quyến của ta được êm ấm gối chăn, mà vợ con các ngươi cũng được bách niên giai lão; chẳng những tông miếu của ta sẽ được muôn đời tế lễ, mà tổ tông các ngươi cũng được thờ cúng quanh năm; chẳng những thân ta kiếp này đắc chi, mà đến các ngươi trăm năm về sau tiếng vẫn lưu truyền; chẳng những danh hiệu ta không bị mai một, mà tên họ các ngươi cũng sử sách lưu thơm. (4)Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi không muốn vui vẻ phỏng có được không? Nêu nội dung chính của đoạn trích No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Audrey 2 tuần 2021-10-08T03:44:36+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. `=>` Nội dung chính:

    – Lời nói của Trần Quốc Tuấn với các quân sĩ về việc rèn luyện thân thể, trang bị vũ khí thật tốt để sẵn sàng đánh giặc.

    – Trần Quốc Tuấn lên án, đánh và phê phán cách sống vô trách nhiệm, ham hư vinh mà mặc dân bị giặc bóc lột sỉ vả của các quan lại `->` thức tỉnh lại ý chí đánh giặc của các quân sĩ.

  2. nội dung: ca ngợi người nói gíup nhân dân ta đã phải cổ cực chiều bây giờ là lúc nhân dân ta vùng mạnh để cho bằng các nước khác .

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )