Môn Văn Lớp: 8 mục đích của việc nêu gương sử sách ?

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: mục đích của việc nêu gương sử sách ? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Eloise 1 năm 2021-11-12T13:19:17+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Nêu gương là giá trị đạo đức nhân văn sâu sắc, văn minh của nhân loại, là truyền thống đạo lý của dân tộc; nêu gương chính là hành động của mình tạo ra những giá trị tốt đẹp cho xã hội có tính thuyết phục, thuận lòng người. Nêu gương có vai trò dẫn dắt mọi người làm theo.Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Đảng ta là đảng cách mạng, là đảng lãnh đạo. Ngoài lợi ích của nhân dân và của giai cấp công nhân, Đảng ta không có lợi ích nào khác”.Do đó cần phải nêu gương sử sách

  2. Nêu gương là giá trị đạo đức nhân văn sâu sắc, văn minh của nhân loại, là truyền thống đạo lý của dân tộc; nêu gương chính là hành động của mình tạo ra những giá trị tốt đẹp cho xã hội có tính thuyết phục, thuận lòng người. Nêu gương có vai trò dẫn dắt mọi người làm theo. Đảng ta đã dùng sự gương mẫu, nêu gương để lãnh đạo cách mạng. Đây là một phương thức lãnh đạo khoa học, trí tuệ đầy giá trị nhân văn.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )