Môn Văn Lớp: 8 Một đất nước đựơc gọi là cường quốc thì đất nước đó phải hùng mạnh, ổn định về các mặt: chính trị, quân sự, kinh tế, văn hoá, nghệ thuật…Mà

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Một đất nước đựơc gọi là cường quốc thì đất nước đó phải hùng mạnh, ổn định về các mặt: chính trị, quân sự, kinh tế, văn hoá, nghệ thuật…Mà muốn đựơc như vậy thì người dân phải có tri thức. Mà muốn có tri thức thì phải nỗ lực học tập. ( nêu dẫn chứng cho đoạn văn trên) No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Charlie 3 tuần 2022-04-10T06:08:46+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. Dẫn chứng là câu đầu tiên 

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )