Môn Văn Lớp: 8 Miêu tả tâm trạng của Trần Quốc Tuấn trong bài Hịch Tướng Sĩ /ngắn thôi nha/

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Miêu tả tâm trạng của Trần Quốc Tuấn trong bài Hịch Tướng Sĩ
/ngắn thôi nha/ No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Cora 2 ngày 2022-04-18T07:24:01+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Năm 1257, quân Nguyên xâm lược nước ta lần thứ nhất và đã bị thất bại đau đớn. Vì vậy, chúng quyết tâm phục thù trở lại xâm lược lần thứ hai. Đoán biết trước được dã tâm đen tối của giặc Nguyên, tháng 9/1284 Trần Quốc Tuấn đã viết bài: Hịch tướng sĩ để khích lệ lòng yêu nước, quyết chiến đấu của các tướng sĩ. Tác phẩm của Trần Quốc Tuấn không những là một áng thiên cổ hùng văn mà còn bộc lộ sâu sắc tình yêu nước, và tinh thần trách nhiệm của ông trước họa ngoại xâm.

  2. Tác phẩm ” Hịch tướng sĩ ” như một lời giãi bày nỗi niềm trong lòng của vị chủ tướng Trần Quốc Tuấn trước dã tâm xâm lược nước ta lần thứ hai của quân Mông – Nguyên . Đó là sự phẫn nộ , căm tức đến tột độ của một vị tướng sĩ có lòng yêu nước sâu sắc , thiết tha . Đồng thời , qua đó cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm , sẵn sàng hết lòng vì nước nhà của ông .

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )