Môn Văn Lớp: 8 Mặt trời xuống biển như hòn lửa Sống đã cài then đêm sập cửa Gạch chân dưới các từ ngữ được dùng theo cách chuyển trường từ vựng trong

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Mặt trời xuống biển như hòn lửa
Sống đã cài then đêm sập cửa
Gạch chân dưới các từ ngữ được dùng theo cách chuyển trường
từ vựng trong ví dụ dưới đây No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Ximena 4 tuần 2022-03-25T23:51:23+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Trường từ vựng :

  Trường hành động : Xuống, cài

  Trường sự vật : Mặt trời, hòn lửa, sóng, cửa

  Từ ngữ được dùng theo cách chuyển trường từ vựng : Như 

  HỌC TỐT NHA! 

  #NOCOPY

  #Sâu

 2. các trường từ vựng: trường sự vật: mặt trời;hòn lửa;sóng;cửa

  trường hành động:xuống,cài

  các từ ngữ đc dùng theo cách chuyển trường từ vựng: như

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )