Môn Văn Lớp: 8 Lão chết vật vã, quằn quại trong đau đớn để chuộc tội với cậu Vàng: “vật vã ở trên giường,đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Lão chết vật vã, quằn quại trong đau đớn để chuộc tội với cậu Vàng: “vật vã ở trên giường,đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, hai mắt long sòng sọc…chốc chốc lại bị giật mạnh một cái, giật nẩy lên”.  Cái chết của lão Hạc khiến ta đau đớn nhận ra một tình phụ tử thiêng liêng, thăm thẳm. . Cái chết của lão đã nói lên tình cảnh vá số phận của người nông dân trước cách mạng tháng Tám cũng có ý nghĩa tố cáo hiện thực xã hội thực dân nửa phong kiến đẩy người nông dân nghèo vào cuộc sống tăm tối, tàn tệ. 
tìm câu ghép
phân tích câu ghép No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Autumn 2 tháng 2022-02-16T02:23:50+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

 1. Câu ghép : Cái chết của lão đã nói lên tình cảnh và số phận của người nông dân trước cách mạng tháng Tám cũng có ý nghĩa tố cáo hiện thực xã hội thực dân nửa phong kiến đẩy người nông dân nghèo vào cuộc sống tăm tối, tàn tệ. 

  `=>` Phân tích :

  + Vế 1 : Cái chết của lão đã nói lên tình cảnh và số phận của người nông dân trước cách mạng tháng Tám.

  `->` CN : Cái chết của Lão.

  `->` VN : đã nói lên tình cảnh và số phận của người nông dân trước cách mạng tháng Tám.

  + Vế 2 : hiện thực xã hội thực dân nửa phong kiến đẩy người nông dân nghèo vào cuộc sống tăm tối, tàn tệ. 

  `->` CN : hiện thực xã hội thực dân nửa phong kiến.

  `->` VN : đẩy người nông dân nghèo vào cuộc sống tăm tối, tàn tệ. 

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )