Môn Văn Lớp: 8 Làm trai phải lạ ở trên đời Há để càn khôn tự chuyển dời Câu thơ trên thuộc kiểu câu nào? Mục đích là gì?

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Làm trai phải lạ ở trên đời
Há để càn khôn tự chuyển dời
Câu thơ trên thuộc kiểu câu nào? Mục đích là gì? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Reagan 2 tuần 2022-01-04T12:18:20+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Làm trai phải lạ ở trên đời

    Há để càn khôn tự chuyển dời

    Câu thơ trên thuộc kiểu câu trần thuật

    khuyên người làm trai nên biết lo toan trăm sự

  2. khuyên người làm trai nên biết lo toan trăm sự,chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )