Môn Văn Lớp: 8 Làm cho mình mở bài của chứng minh chiếu dời đô có sức thuyết phục lớn kết hợp giữa lí và tình Cấm chép mạng, văn hay không bị

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Làm cho mình mở bài của chứng minh chiếu dời đô có sức thuyết phục lớn kết hợp giữa lí và tình
Cấm chép mạng, văn hay không bị lặp từ, đầy đủ các ý, 7-9 dòng trong đây No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Abigail 2 tuần 2021-11-20T13:09:30+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. $#MonBen$

    Trả lời:

    Mở đầu bài Chiếu, Lý Công Uẩn đưa ra những dẫn chứng hùng hồn từ sử sách Trung Hoa cho thấy việc dời đô xưa nay không hiếm nhưng thiên đô là một việc lớn không thể chỉ tuân theo lợi ích vị kỷ của mỗi cá nhân. Việc làm của các vua Bàn Canh nhà Thương, Chỉ một thời gian ngắn, sau khi được quần thần đưa lên ngai vàng, Lý Công Uẩn đã có ý định dời đô. Ý định đó nảy sinh vào tháng Giêng thì đến tháng Bảy mùa thu năm Canh tuất (1010) công cuộc vĩ đại đó đã được tiến hành.

    $\text{Xin hay nhất cho MonBen có động lực nhé}$

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )