Môn Văn Lớp: 8 Làm cho mình cái mở bài của chứng minh chiếu dời đô có sức thuyết phục lớn kết hợp giữa lí và tình Nhanh nha cấm chép mạng

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Làm cho mình cái mở bài của chứng minh chiếu dời đô có sức thuyết phục lớn kết hợp giữa lí và tình
Nhanh nha cấm chép mạng No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Valerie 2 tuần 2021-11-20T13:32:09+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Văn học trung đại là thời kì văn học phản ánh công cuộc dựng xây, bảo vệ và gìn giữ đất nước của cha ông. Nói về văn học trung đại, ta nhắc tới những nhà quân sự, những nhà tư tưởng lớn với khát vọng tự chủ, tự cường. Một trong những nhà tư tưởng lớn của thời kì đó là Lý Công Uẩn- vị vua khai sinh của vương triều Lý. Đặc biệt, qua Chiếu dời đô của ông, ta  thấy được tinh thần nhân bản cũng như sự tận tâm trong người đứng đầu nhà nước. Nói về Chiếu dời đô,  có thể khẳng định, đó là tác phẩm có sức thuyết phục lớn với sự kết hợp giữa lí và tình.

  2. Chiếu dời đô (Thiên đô chiếu) được Lý Công Uẩn ban bố năm 1010, trước khi dời đô từ Hoa Lư về thành Đại La. Với ý nghĩa và sự tác động đặc biệt, đã trở thành một văn kiện chính trị, lịch sử, văn hoá quan trọng nổi tiếng trong một nghìn năm qua. Điểm nổi bậc và là yếu tố làm nên sức lôi cuốn mạnh mẽ của bài chiếu này chính là cái lí thuyết phục, sắc bén, trực chỉ nhân tâm, chiếm ngự lòng người bằng những lời lẽ bình dị nhưng hết sức sâu sắc.Với giọng văn khoan thai mà hùng hồn, lời lẽ bình dị mà thắm thiết, lí lẽ sắc bén mà thiết tha tình cảm, bài chiếu đã khẳng định bản lĩnh và truyền thống lịch sử lâu đời của dân tộc, củng cố khối đoàn kết thống nhất, đem lại cho dân tộc và đất nước một vị thế mới trên bước đường phát triển, mở ra một thời kỳ lớn mạnh hùng cường của dân tộc. 

    xin hay nhất nếu có thể ạ!

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )