Môn Văn Lớp: 8 “khi trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng. Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá. Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã. Phăng mái chèo, mạnh mẽ

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: “khi trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng.
Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá.
Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã.
Phăng mái chèo, mạnh mẽ vượt trường giang.
Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng.
Rướm thân trắng bao la thâu góp gió…”
Xác định thể thơ của bài thơ trên .
Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ.
Xác định một biện pháp tu từ được sử dụng đoạn thơ trên.
Nêu nội dung chính của đoạn thơ No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Reese 5 tháng 2021-11-30T20:12:17+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. “Khi trời trong…..bao la thâu góp gió…”

  a, Thể thơ của bài thơ trên là thể thơ 8 tiếng (thơ mới)

  b, Phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ trên là miêu tả

  c. Biện pháp tu từ được sử dụng đoạn thơ trên là so sánh

  d, Nội dung chính của đoạn thơ là miêu tả phong cảnh, người dân và chiếc thuyền

 2. – Thể thơ: thơ 8 chữ

  – Phương thức biểu đạt: miêu tả

  – Biện pháp tu từ: so sánh

  – Nội dung chính: hình ảnh con người ra khơi đánh cá

  XIN CTLHN NHA BẠN.

  CHÚC BẠN HỌC TỐT.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )