Môn Văn Lớp: 8 “ … Huống chi ta cùng các ngươi sinh phải thời loạn lạc, lớn gặp buổi gian nan. Ngó thấy sứ giặc đi lại nghênh nga

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: “ … Huống chi ta cùng các ngươi sinh phải thời loạn lạc, lớn gặp buổi gian nan. Ngó thấy sứ giặc đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn lưỡi cú diều mà sỉ mắng triều đình, đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ, thác mệnh Hốt Tất Liệt mà đòi ngọc lụa, để thoả lòng tham không cùng, giả hiệu Vân Nam Vương mà thu bạc vàng, để vét của kho có hạn. Thật khác nào như đem thịt mà nuôi hổ đói, sao cho khỏi để tai vạ về sau ! Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối; ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ căm tức chưa xả thịt, lột da, nuốt gan uống máu quân thù. Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng…” (Trích Ngữ văn 8- Tập II)
1. Đoạn trích trên trích từ tác phẩm nào ? Tác giả là ai ? Nêu hoàn cảnh ra đời của tác phẩm. (1,5 điểm) 2. Tác phẩm có đoạn trích trên thuộc thể loại nào ? Trình bày hiểu biết của em về thể loại đó.(1,0 điểm) 3. Nêu nội dung của đoạn trích trên.(1,0 điểm) 4. Xét theo mục đích nói, câu văn : “Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối; ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ căm tức chưa xả thịt, lột da, nuốt gan uống máu quân thù.” thuộc kiểu câu nào? Thực hiện chức năng gì? (1,0 điểm) No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Elliana 1 năm 2021-11-12T10:48:45+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. 1. – Đoạn trích trên trích từ tác phẩm ” Hịch tướng sĩ”, của Trần Quốc Tuấn

      – Được sáng tác vào khoảng trước cuộc kháng chiến chống Mông – Nguyên lần thứ 2 (1285)

  2. – Tác phẩm có đoạn trích trên thuộc thể loại Hịch

      – Hịch là thể văn nghị luận thời xưa, thường được vua chúa, tướng lĩnh hoặc thủ lĩnh một phong trào dùng để cổ động , thuyết phục hoặc kêu gọi đấu tranh chống thù trong giặc ngoài

  3. – ND đoạn trích trên là nhận định, phân tích tình hình để khơi lòng căm thù giặc

  4. – Xét theo mục đích nói, kiểu câu trên thuộc câu trần thuật

      – Thực hiện chức năng là bộc lộ cảm xúc

 2. Câu 1

  Đoạn trích trên trích từ tác phẩm: Hịch tướng sĩ

  Tác giả: Trần Quốc Tuấn

  Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm: Vào nửa cuối thế kỉ XIII, giặc Mông – Nguyên đã ba lần kéo quân sang xâm lược nước ta để khích lệ tướng sĩ quyết tâm chống giặc.

  Câu 2

  Tác phẩm có đoạn trích trên thuộc thể loại: Hịch

  Hịch là thể văn nghị luận thời xưa, thường được vừa chúa, tướng lĩnh hoặc thủ lĩnh một phong trào dùng để cổ động, thuyết phịc hay kêu gọi đấu tranh chống thù trong giặc ngoài.

  Câu 3

  Nội dung của đoạn trích trên là: nói lên sự căm thù giặc đến sự quyết tâm, dám hi sinh bản thân mình để cứu nước. Đồng thời cũng lên án, tố cáo những tội ác mà giặc đã làm với nhân dân ta.

  Câu 4

  Câu văn : “Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối; ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ căm tức chưa xả thịt, lột da, nuốt gan uống máu quân thù.”

  Xét theo mục đích nói câu trên thuộc kiểu câu trần thuật.

  Chức năng: nhằm kể lại và bộc lộ sự căm hận kẻ thù đến quên ăn, quên ngủ, quên cả bản thân mình và quyết tâm giết giặc cứu nước.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )