Môn Văn Lớp: 8 Huống chi ta cùng các ngươi sinh phải thời loạn lạc, lớn gặp buổi gian nan. Ngó thấy sứ giặc đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn lưỡi cú di

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Huống chi ta cùng các ngươi sinh phải thời loạn lạc, lớn gặp buổi gian
nan. Ngó thấy sứ giặc đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn lưỡi cú diều mà sỉ
mắng triều đình, đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ, thác mệnh Hốt Tất Liệt mà
đòi ngọc lụa, để thoả lòng tham không cùng, giả hiệu Vân Nam Vương mà thu bạc
vàng, để vét của kho có hạn. Thật khác nào như đem thịt mà nuôi hổ đói, sao cho
khỏi để tai vạ về sau !
Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối; ruột đau như cắt, nước mắt đầm
đìa; chỉ căm tức chưa xả thịt, lột da, nuốt gan uống máu quân thù. Dẫu cho trăm
thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng…”
nội dung của đoạn đoạn là gì và đánh giá kết bài? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Isabelle 1 tuần 2021-09-15T04:38:26+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. * Nội dung của đoạn văn trên: Lòng yêu nước nồng nàn của Trần Quốc Tuấn.

    * Đoạn cuối bài hịch còn nêu lên một tư tưởng, giáo dục một nhận thức sâu sắc hơn, cụ thể hơn: yêu nước, trung thành với chủ phải được thể hiện bằng hành động tập rèn binh pháp, chuyên tập binh thư. Nếu ươn hèn, bạc nhược trốn tránh việc luyện tập hoặc lười biếng qua loa không hiệu quả, những kẻ như vậy cũng chẳng khác gì nghịch thù. Đây cũng chính là lời tuyên chiến mạnh mẽ không chỉ với giặc ngoại xâm mà còn với mọi tư tưởng đầu hàng hoặc thỏa hiệp đình chiến của một số ít người trong triều Trần. Đó chính là chân lý lớn của thời đại mà Trần Quốc Tuấn đã tổng kết lại ở cuối bài hịch. Chính từ bài hịch này mà nhiệt huyết cứu nước sục sôi đã bừng lên trong trái tim mọi con dân đất Việt. Có âm vang bài hịch trong tiếng hô “đánh” của muôn nghìn bộ lão làm rung chuyển hội nghị Diên Hồng. Có dấu ấn bài hịch trong những chữ Sát Thát thích trên tay các chiến sĩ nhà Trần.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )