Môn Văn Lớp: 8 Huấn luyện quân sĩ, tập dượt cung tên, khiến cho người người giỏi như Bàng Mông, nhà nhà đều là Hậu Nghệ; có thể bêu được đầu Hốt Tất Liệt ở

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Huấn luyện quân sĩ, tập dượt cung tên, khiến cho người người giỏi như Bàng Mông, nhà nhà đều là Hậu Nghệ; có thể bêu được đầu Hốt Tất Liệt ở cửa khuyết, làm rữa thịt Vân Nam Vương ở Cảo Nhai.
a)Chỉ ra hành động nói được thực hiện.
b)Hành động nói được dùng trực tiếp hay gián tiếp
Giúp mình với ạ (mai mình thi ròi) No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Reagan 1 tuần 2021-10-08T03:46:55+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. a, Kiểu câu: câu trần thuật. 

    – Hành động nói: trình bày.

    `=>` Trình bày về lời nói của Trần Quốc Tuấn với các quân sĩ: khuyên các quân sĩ tập duyệt về quan đội, rèn luyện thân thỉ để sẵn sàng trả thù giặc.

    b, Hành động nói dùng trực tiếp. 

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )