Môn Văn Lớp: 8 Hoàn cảnh sáng tác của Tẩu Lộ và Vọng Nguyệt

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Hoàn cảnh sáng tác của Tẩu Lộ và Vọng Nguyệt No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Skylar 3 ngày 2022-04-18T01:37:53+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1.  Đi đường là bài thơ số 20 trong tập thơ Nhật kí trong tù của Bác, sáng tác nhằm ghi lại những lần Bác di chuyển giữa các nhà lao ở Quảng Tây

  2. -Tẩu Lộ: Tẩu Lộ là bài thơ số 20 trong tập thơ Nhật kí trong tù của Bác, sáng tác nhằm ghi lại những lần Bác di chuyển giữa các nhà lao ở Quảng Tây

    -Vọng Nguyệt: Vọng Nguyệt là bài thơ số 20 trong tập thơ Nhật kí trong tù của Bác, sáng tác lúc Bác đang bị giam trong nhà tù Tưởng Giới Thạch, Trung Quốc

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )