Môn Văn Lớp: 8 hoản cảnh ra đời của bài thơ Dạ Lãnh

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: hoản cảnh ra đời của bài thơ Dạ Lãnh No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Anna 2 tuần 2021-11-26T03:26:39+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Bài thơ Dạ Lãnh được viết vào năm 1947 – những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. 

  2. Bài thơ được viết năm 1947 – những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, tại chiến khu Việt Bắc.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )