Môn Văn Lớp: 8 help me m.n! tìm những từ đồng nghĩa với: – gan dạ – nhà thơ – mổ xẻ – của cải – nước ngoài – chó biển – đòi hỏi – năm học – loài người – th

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: help me m.n!
tìm những từ đồng nghĩa với:
– gan dạ
– nhà thơ
– mổ xẻ
– của cải
– nước ngoài
– chó biển
– đòi hỏi
– năm học
– loài người
– thay mặt No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Adalynn 4 tháng 2022-02-16T02:35:59+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. + gan dạ – dũng cảm, cam đảm

  + nhà thơ – thi sĩ, thi nhân

  + mổ xẻ – phẫu thuật

  + của cải – tài sản

  + nước ngoài – ngoại quốc

  + chó biển – hải cẩu

  + đòi hỏi – yêu cầu, nhu cầu

  + năm học – niên khóa

  + loài người – nhân loại

  + thay mặt – đại diện

 2. gan dạ=dũng cảm

  nhà thơ= thi sĩ

  mổ xẻ= phẫu thuật

  của cải = tài sản

  nước ngoài= ngoại quốc

  chó biển= hải cầu

  đòi hỏi = Yêu cầu

  năm học = niên khóa

  Loài người= nhân loại

  thay mặt= đại diện

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )