Môn Văn Lớp: 8 Hãy viết một lá đơn xin đi bộ đội.Nhanh nha=)

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Hãy viết một lá đơn xin đi bộ đội.Nhanh nha=) No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Kaylee 1 tuần 2021-09-15T09:19:23+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ĐƠN XIN ĐI BỘ ĐỘI

  Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch UBND………………………………………

  Tôi tên là………………………………………………………………………….. sinh ngày……………………

  Nghề nghiệp………………. …………………………

  CMND/CCCD số………………………ngày cấp……………………..nơi cấp………………………….

  Hộ khẩu thường trú……………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Nay tôi làm đơn này kính mong đồng chí Chủ tịch UBND……………………………xem xét cho tôi được được đi nghĩa vụ quân sự.

  Lý do: Muốn cống hiến một chút sức cho đất nước

  Tôi cam đoan những gì trình bày ở trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

  Ngày…………Tháng……………..Năm

  gười làm đơn             
  (Ký và ghi rõ họ tên)        

 2. aihong
  0
  2021-09-15T09:21:22+00:00

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập- Tự do-Hạnh phúc

  ĐƠN XIN THAM GIA NGHĨA VỤ QUÂN SỰ TỰ NGUYỆN

  Kính gửi: …..………………………………………………………………………

  Tôi tên là:…………………………………………………………………….………

  Ngày tháng năm sinh:………………………………………………………………

  Hiện đang ở:…………………………………………………………………..……

  Tình trạng sức khỏe:…………………………………………………………..……

  Hoàn cảnh bản thân:…………………………………………………………..……
  …………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………
  Tôi làm đơn này, kính mong ………………………………………………xét duyệt cho tôi tham gia nghĩa vụ quân sự trong đợt tuyển quân sắp tới. Tôi xin cam kết sẽ nghiêm chỉnh chấp hành những quy định của pháp luật cũng như của đơn vị

  trong suốt thời gian luyện tập.

  Địa danh, ngày…….…tháng…….…năm……….

  NGƯỜI LÀM ĐƠN
  (Ký, ghi rõ họ tên)

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )