Môn Văn Lớp: 8 hãy tổng kết phần tiếng việt lớp 8 (cả kỳ 1 và kỳ 2)

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: hãy tổng kết phần tiếng việt lớp 8 (cả kỳ 1 và kỳ 2) No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Skylar 2 tháng 2022-03-19T23:37:40+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Phần Tiếng Việt

  +) Cấp độ khái quát nghĩa của từ

  +) Trường từ vựng

  +) Từ tượng hình, từ tượng thanh

  +) Từ địa phương và biệt ngữ xã hội

  +) Trợ từ

  +) Thán từ

  +) Tình thái từ

  +) Nói quá

  +) Nói giảm, nói tránh

  +) Câu ghép

  +) Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm

  +) Dấu ngoặc kép

  +) Các lỗi thường gặp về câu

  +) Câu nghi vấn, cầu khiến, cảm thán, trần thuật, phủ định

  +) Hành động nói

  +) Hội thoại

 2. BẠN  THAM KHẢO:               Xin câu trả lời hay nhất                 

  • Nghĩa của từ

  • Trường từ vựng

  • Câu nghi vấn
  • Từ tượng hình,từ tượng thanh

  • Từ ngữ địa phương,biệt ngữ xã hội

  • Các biện pháp tu từ

  • Câu nghi vấn (tiếp theo)
  • Câu cầu khiến
  • Câu cảm thán
  • Câu trần thuật
  • Câu phủ định
  • Hành động nói
  • Hành động nói tiếp theo
  • Ôn tập về luận điểm
  • Hội thoại

  @nhi

  @Heart warmers

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )