Môn Văn Lớp: 8 hãy nêu nội dung của đoạn “nay ta bảo các ngươi-vui vẻ phỏng có được ko”(hịch tướng sĩ) mn giúp e với ạ, chiều e thi rồi

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: hãy nêu nội dung của đoạn “nay ta bảo các ngươi….vui vẻ phỏng có được ko”(hịch tướng sĩ)
mn giúp e với ạ, chiều e thi rồi No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Alice 2 tuần 2021-10-14T21:13:57+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. nội dung chính của đoạn văn trên là tấm lòng của vị tướng lĩnh dành cho đất nước bạn nhé

  2. hãy nêu nội dung của đoạn “nay ta bảo các ngươi….vui vẻ phỏng có được ko”(hịch tướng sĩ)

    – Nội dung: Trần Quốc Tuấn đã phê phán những thói hư tật xấu, ăn chơi của các tướng sĩ trong khi đất nước đang bị giặc ngoại xâm đô hộ, qua đó thể hiện lòng yêu nước, thương dân của vị chủ soái

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )