Môn Văn Lớp: 8 Hãy lập bảng so sánh 2 phương diện đặc điểm và chức năng của các kiểu câu(câu cầu kiến,câu cảm thán,câu trần thuật và câu nghi vấn).Mn giúp

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Hãy lập bảng so sánh 2 phương diện đặc điểm và chức năng của các kiểu câu(câu cầu kiến,câu cảm thán,câu trần thuật và câu nghi vấn).Mn giúp mình với,mình hứa sẽ vote 5* cho nhưng ai trả lời hợp lí nhất. No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Amaya 2 tuần 2021-11-26T03:22:36+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

 1. (Bất kỳ) Ai cũng đọc sách. với Ai đọc sách?

  (Bất kỳ) Điều  cô ấy cũng biết. với Cô ấy biết điều ?

  (Bất kỳ) Nhà nào  cũng thích. với Nó thích nhà nào?

  (Bất kỳ) Lúc nào  cũng cười. với Lúc nào nó cười?

  (Bất kỳ) Ai cũng đồng y .                         với         Ai đồng ý?

  Anh ấy đi (bất kỳ) đâu cũng được. với        Anh ấy có thể đi đâu?

  Nó đến thì (bất kỳ) ai cũng tiếp đón. với        Nó đến thì ai tiếp đón?

  Bài này dễ (bất kỳ) ai cũng làm được. với Bài này khó thế ai mà làm được?

  Nó có thể làm bất kỳ việc . với        Nó có thể làm việc ?

  Nó đi Hà Nội hay/hoặc Hải Phòng. với  Nó đi Hà Nội hay (* hoặc) Hải Phòng?

  Anh có thể đi hay/hoặc ở lại (tùy anh). với   Anh có thể đi hay (* hoặc) ở lại?

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )