Môn Văn Lớp: 8 Hãy đọc đoạn trích và xác định hành động nói: Anh xin hứa Tôi mếu máo trả lời và đúng như chôn xuống dưới đất,nhìn theo cái bong bé nhỏ liê

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Hãy đọc đoạn trích và xác định hành động nói:
Anh xin hứa
Tôi mếu máo trả lời và đúng như chôn xuống dưới đất,nhìn theo cái bong bé nhỏ liêu xiêu của em tôi trèo lên xe No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Samantha 1 tháng 2021-09-25T11:52:43+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. – Anh xin hứa .

  ` => `  Hành động nói : dùng để hứa hẹn 

  Tôi mếu máo trả lời và đúng như chôn xuống dưới đất,nhìn theo cái bóng bé nhỏ liêu xiêu của em tôi trèo lên xe

  ` => ` Hành động nói: dùng để trình bày ( kể )

 2. Anh xin hứa !

  ⇒ Hành động hứa, cam kết.

  Tôi mếu máo trả lời và đúng như chôn xuống dưới đất,nhìn theo cái bong bé nhỏ liêu xiêu của em tôi trèo lên xe.

  ⇒ Hành động trình bày.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )