Môn Văn Lớp: 8 Hãy chuyển mỗi cặp câu trong đoạn dưới đây thành 1 câu sử dụng cặp quan hệ từ vì…nên. a. Mấy năm qua,chúng tư đã làm tốt công tác thông ti

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Hãy chuyển mỗi cặp câu trong đoạn dưới đây thành 1 câu sử dụng cặp quan hệ từ vì…nên.
a. Mấy năm qua,chúng tư đã làm tốt công tác thông tin,tuyên truyền để người dân thấy rõ vai trò của rừng ngập mặn đối với việc bảo vệ đê điều. Vì thế ở ven biển các tỉnh như Cà mau, Bạc liêu,Nghệ an,Thái bình,Quảng ninh,… đều có phong trào trồng rừng ngập mặn. No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Allison 2 tuần 2021-09-12T13:44:16+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Hãy chuyển mỗi cặp câu trong đoạn dưới đây thành 1 câu sử dụng cặp quan hệ từ vì…nên.

    a. Mấy năm qua, chúng tư đã làm tốt công tác thông tin,tuyên truyền để người dân thấy rõ vai trò của rừng ngập mặn đối với việc bảo vệ đê điều nên ở ven biển các tỉnh như Cà mau, Bạc liêu,Nghệ an,Thái bình,Quảng ninh,… đều có phong trào trồng rừng ngập mặn.

  2. a. Mấy năm qua, vì chúng tư đã làm tốt công tác thông tin,tuyên truyền để người dân thấy rõ vai trò của rừng ngập mặn đối với việc bảo vệ đê điều nên ở ven biển các tỉnh như Cà mau, Bạc liêu,Nghệ an,Thái bình,Quảng ninh,… đều có phong trào trồng rừng ngập mặn

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )