Môn Văn Lớp: 8 hãy cho biết sức thuyết phục của văn bản “Hịch tướng sĩ” ngoài yếu tố chính luận ra, còn do yếu tố gì? Viết đoạn van 10 dòng nêu cảm nghĩ củ

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: hãy cho biết sức thuyết phục của văn bản “Hịch tướng sĩ” ngoài yếu tố chính luận ra, còn do yếu tố gì? Viết đoạn van 10 dòng nêu cảm nghĩ của em về tấm lòng tâm huyết, ý chí của người anh hùng Trần Quốc Tuấn được thể hiện qua bài hịch
Help meeeee! No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Ximena 2 tuần 2021-09-08T14:00:59+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. Trước sự lâm nguy của đất nước, lòng yêu nước thiết tha của vị chủ soái Trần Quốc Tuấn được thể hiện ở lòng căm thù sục sôi quân cướp nước. Ta hãy nghe ông kể tội ác của giặc: “Ngó thấy sự giặc đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn lưỡi cú diều mà sỉ mắng triều đình, đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ, thác mệnh Hốt Tất Liệt mà đòi ngọc lụa, để thoả lòng tham không cùng, giả hiệu Vân Nam Vương mà thu bạc vàng, vét của kho có hạn, thật khác nào đem thịt mà nuôi hổ đói, sao cho khỏi để tai hoạ về sau!”. Tác giả gọi giặc là “cú diều, dê chó, hổ đói” không chỉ vạch trần sự tham lam, độc ác mà còn vạch rõ dã tâm xâm lược của giặc; thể hiện sự khinh bỉ, căm ghét tột độ. Không chỉ kể tội ác của giặc mà Trần Quốc Tuấn còn bày tỏ nỗi đau xót trước nỗi nhục của quốc thể, nỗi đau đớn xót xa. Đó là biểu hiện của sự sẵn sàng xả thân để rửa nhục cho nước, để bảo vệ nền độc lập của dân tộc, khát vọng nước xả thân cho nước: “Chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan, uống máu quân thù. Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa ta cũng vui lòng”. 

    NHỚ VOTE MÌNH 5 SAO NHA VÀ 1 CẢM ƠN, VÀ NHỚ CHỌN VÀO CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT NHÉ

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )