Môn Văn Lớp: 8 Hãy xác định và vẽ mô hình các đoặn văn sau: Đoạn 2: Thế đấy, biển luôn thay đổi tùy theo màu sắc mây trời. Trời xem thẳm, biển cũng thắm xa

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Hãy xác định và vẽ mô hình các đoặn văn sau:
Đoạn 2:
Thế đấy, biển luôn thay đổi tùy theo màu sắc mây trời. Trời xem thẳm, biển cũng thắm xanh, như dang cao lên, chắc nịch. Trời dải mây trắng nhạt, biển mơ màng dịu hơi sương. Trời âm u mây mưa, biển xám xịt, nặng nề. Trời ầm ầm, biển đục ngầu, giận dữ… Như một con người biết buồn vui, biển lúc tẻ nhạt, lạnh lùng, lúc sôi nổi, hả hê, lúc đăm chiêu, gắt gỏng.
Đoạn 3:
Trần Đăng Khoa rất biết yêu thương. Em thương bác đẩy xe bò “mồ hôi ướt lưng căng sợi dây thừng”, chở vôi cát về xây trường học…. Em thương thầy giáo một hôm trời mưa đường trơn bị ngã, cho nên em cùng dân làng bèn đắp lại đường.
Đoạn 4 :
Cây lan,cây huệ,cây hồng nói chuyện bằng hương bằng hoa.Cây mơ,cải nói chuyện bằng lá.Cây bầu,cây bí nói chuyện bằng quả.Cây khoai,dong nói bằng củ bằng rễ.Bao nhiêu thứ hoa,bấy nhiêu tiếng nói. No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Harper 3 tháng 2021-09-04T05:06:54+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

 1. Đoạn 2:

  Thế đấy, biển luôn thay đổi tùy theo màu sắc mây trời. Trời xem thẳm, biển cũng thắm xanh, như dang cao lên, chắc nịch. Trời dải mây trắng nhạt, biển mơ màng dịu hơi sương. Trời âm u mây mưa, biển xám xịt, nặng nề. Trời ầm ầm, biển đục ngầu, giận dữ… Như một con người biết buồn vui, biển lúc tẻ nhạt, lạnh lùng, lúc sôi nổi, hả hê, lúc đăm chiêu, gắt gỏng.

  –> Mô hình đoạn văn: đoạn văn diễn dịch

  –> Câu chủ đề: Thế đấy, biển luôn thay đổi tùy theo màu sắc mây trời.

  –> Các câu phát triển đoạn hướng đến luận điểm: Trời xem thẳm, biển cũng thắm xanh, như dang cao lên, chắc nịch. Trời dải mây trắng nhạt, biển mơ màng dịu hơi sương. Trời âm u mây mưa, biển xám xịt, nặng nề. Trời ầm ầm, biển đục ngầu, giận dữ… Như một con người biết buồn vui, biển lúc tẻ nhạt, lạnh lùng, lúc sôi nổi, hả hê, lúc đăm chiêu, gắt gỏng.

  Đoạn 3:

  Trần Đăng Khoa rất biết yêu thương. Em thương bác đẩy xe bò “mồ hôi ướt lưng căng sợi dây thừng”, chở vôi cát về xây trường học…. Em thương thầy giáo một hôm trời mưa đường trơn bị ngã, cho nên em cùng dân làng bèn đắp lại đường.

  –> Mô hình đoạn văn: đoạn văn diễn dịch

  –> Câu chủ đề: Trần Đăng Khoa rất biết yêu thương.

  –> Các câu phát triển đoạn hướng đến luận điểm: Em thương bác đẩy xe bò “mồ hôi ướt lưng căng sợi dây thừng”, chở vôi cát về xây trường học…. Em thương thầy giáo một hôm trời mưa đường trơn bị ngã, cho nên em cùng dân làng bèn đắp lại đường.

  Đoạn 4 :

  Cây lan, cây huệ,cây hồng nói chuyện bằng hương bằng hoa. Cây mơ,cải nói chuyện bằng lá. Cây bầu,cây bí nói chuyện bằng quả. Cây khoai,dong nói bằng củ bằng rễ. Bao nhiêu thứ hoa,bấy nhiêu tiếng nói.

  –> Mô hình đoạn văn: đoạn văn quy nạp

  –> Câu chủ đề: Bao nhiêu thứ hoa,bấy nhiêu tiếng nói.

  –> Các câu phát triển đoạn hướng đến luận điểm: Cây lan, cây huệ,cây hồng nói chuyện bằng hương bằng hoa. Cây mơ,cải nói chuyện bằng lá. Cây bầu,cây bí nói chuyện bằng quả. Cây khoai,dong nói bằng củ bằng rễ.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )