Môn Văn Lớp: 8 Giúp với ạ, không sao chép mạng nha! a) Nêu quan hệ ý nghĩa giữa các vế trong câu ghép sau: – Vợ tôi không ác nhưng thị khổ quá rồi. – Kh

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Giúp với ạ, không sao chép mạng nha!
a) Nêu quan hệ ý nghĩa giữa các vế trong câu ghép sau:
– Vợ tôi không ác nhưng thị khổ quá rồi.
– Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được.
– Nếu không có tiền nộp sưu cho ông bây giờ, thì ông sẽ dỡ cả nhà mày đi, chửi mắng thôi
à!
b) Đặt một câu ghép có các vế thể hiện quan hệ tương phản No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Parker 4 tháng 2022-01-01T09:15:34+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. a. Vợ tôi không ác/ nhưng thị khổ quá rồi. ( tương phản )

    – Khi người ta khổ quá/ thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được. ( nguyên nhân – kết quả )

    – Nếu không có tiền nộp sưu cho ông bây giờ,/ thì ông sẽ dỡ cả nhà mày đi, chửi mắng thôi à! ( điều kiện – kết quả )

    b. Tuy phải nghỉ học vì đại dịch/ nhưng chúng tôi vẫn chăm chỉ tự học ở nhà.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )