Môn Văn Lớp: 8 Giúp mk về giàn ý tổng quát về văn nghị luận

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Giúp mk về giàn ý tổng quát về văn nghị luận No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Lydia 1 tháng 2022-04-06T00:29:55+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. 1.    Mở bài:
  –    Có thể đặt vấn đề theo cách trực tiếp hoặc gián tiếp…
  –    Nếu theo cách gián tiếp thì có thể dùng thao tác diễn dịch hoặc quy nạp, so sánh…
  –    Nêu dùng thao tác diễn dịch thì có thể dẫn dắt vào đề bằng một trong cái cách sau:
  + Nêu hoàn cảnh lịch sử của vấn đề cần chứng minh.
  + Giới thiệu hoàn cảnh lịch sử, xã hội có liên quan đến vấn đề cần chứng minh
  + Nêu tầm quan trọng (vai trò, ý nghĩa xã hội) của vấn đề cần chứng minh.
  2.    Thân bài:
  a)    Giải thích ngắn gọn luận đề.
  b)    Chứng minh luận đề: lần lượt chứng minh từng luận điểm theo mô hình sau
  (I). Luận điểm 1.
  (1)    . Luận cứ 1.
  • Lập luận, dẫn dắt đưa ra các dẫn chứng:
  + Dẫn chứng 1:
  + Dẫn chứng I:
  –    Phân tích dẫn chứng.
  –    Tóm tắt và chuyển ý.
  (2)    . Luận cứ 2.
  Lập luận, dẫn dắt đưa ra các dẫn chứng:
  + Dẫn chứng 1:
  + Dẫn chứng 1:
  –    Phân tích dẫn chứng.
  –    Tóm tắt và chuyển ý.
  (II). Luận điểm 2.
  (1)    Luận cứ 1.
  Lập luận, dẫn dắt đưa ra các dẫn chứng:
  –    Dẫn chứng 1:
  –    Dẫn chứng 2:
  + Phân tích dẫn chứng.
  + Tóm tắt và chuyển ý:
  (2)    . Luận cứ 2.
  Lập luận, dẫn dắt đưa ra các dẫn chứng:
  + Dẫn chứng 1:
  + Dẫn chứng 1:
  –    Phân tích dẫn chứng.
  –    Tóm tắt và chuyên ý.
  Tổng hợp những vấn đề đã chứng minh, nhân mạnh tính chặt chẽ, rõ ràng, không thể bác bỏ được.
  3. Kết bài:
  Có thể kết thúc vấn đề theo một trong các dạng sau:
  –    Tổng hợp, tóm lược các ý chính đã nêu ở phần thân bài.
  –    Nêu phương hướng áp dụng vào cuộc sống.
  –    Phát triển mở rộng vấn đề.

  0
  2022-04-06T00:31:11+00:00

  – Xem ảnh :V

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )