Môn Văn Lớp: 8 Giúp mik với Tác dụng của việc sắp xếp trật tự từ trong của bộ phận gạch chân trong các câu sau ” Chúa tầm thường, thần nịnh hót. Nước mắt,

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Giúp mik với
Tác dụng của việc sắp xếp trật tự từ trong của bộ phận gạch chân trong các câu sau ” Chúa tầm thường, thần nịnh hót. Nước mắt, nhà tan đều do những điều tệ hại ấy” là gì ? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Savannah 1 năm 2022-04-07T16:35:21+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Tác dụng: thể hiện thứu tự nhất định (thứ bậc của quan chức), nhấn mạnh tác hại của việc học cầu danh lợi

                  ____Học Tốt____

  2. Hành động nói: khẳng định tác hại của cách học hình thức.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )