Môn Văn Lớp: 8 Giản dị trong đời sống, trong quan hệ với mọi người, trong tác phong, Hồ Chủ Tịch cũng rất giản dị trong lời nói và bài

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Giản dị trong đời sống, trong quan hệ với mọi người, trong tác
phong, Hồ Chủ Tịch cũng rất giản dị trong lời nói và bài viết, vì muốn
cho quần chúng nhân dân hiểu được, nhớ được, làm được. Suy cho cùng,
chân lí, những chân lí lớn của nhân dân ta cũng như của thời đại là giản
dị: “ Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, “ Nước VN là một, dân tộc
VN là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lí ấy không bao
giờ thay đổi” …Những chân lí giản dị mà sâu sắc đó lúc thâm nhập vào
quả tim và bộ óc của hàng triệu con người đang chờ đợi nó, thì đó là sức
a) tìm và nêu tác dụng của phép tu từ trg câu Giản dị trong đời sống, trong quan hệ với mọi người, trong tác phong, Hồ Chủ Tịch cũng rất giản dị trong lời nói và bài viết
b) đoạn văn cho e hiểu j vê phong cái của Chủ tịc Hồ Chí Minh No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Gabriella 1 năm 2022-04-15T01:07:26+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. a, Biện pháp tu từ : Liệt kê 

  + Trong đời sống, trong quan hệ với mọi người, trong tác phong

  + Lời nói và bài viết

  Tác dụng : Nhằm làm nổi bật hình ảnh giản dị của Bác Hồ qua mọi phương diện

  b,

  Qua đoạn văn trên, chúng ta có thể thấy : Hồ Chủ Tịch của chúng ta là một nhà cách mạng vĩ đại. Luôn có những đức tính ít ai có thể có được. Hồ Chủ Tịch rất giản dị, không phân biệt đối xử đối với ai. Không tự cho mình là giỏi mà rất khiêm tốn. Điều đó, đã khiến cho dân tộc ta được như ngày nay, độc lập như ngày nay. Hồ Chủ Tịch kính yêu của chúng em.

  HỌC TỐT NHA !

  #NOCOPY 

 2. a, Giản dị trong đời sống, trong quan hệ với mọi người, trong tác phong, Hồ Chủ Tịch cũng rất giản dị trong lời nói và bài viết

  ⇒Phép tu từ : Liệt kê : trong đời sống, trong quan hệ với mọi người, trong tác phong

  ⇒Tác dụng : Làm nổi bật đức tính giản dị của Bác Hồ qua các hình ảnh đẹp đẽ

  b, Cho em hiểu : thêm về sự giản dị của Bác hòa hợp với đời sống tinh thần phong phú, cao đẹp. Như vậy, đức tính giản dị giúp con người sống thoải mái, dễ chịu hơn. 

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )