Môn Văn Lớp: 8 Giải thích lí do sắp xếp trật tự từ trong câu dưới đây: “Phép dạy, nhất định phải theo Chu Tử, lúc đầu học tiểu học để bồi lấy gốc. Tuần tự

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Giải thích lí do sắp xếp trật tự từ trong câu dưới đây: “Phép dạy, nhất định phải theo Chu Tử, lúc đầu học tiểu học để bồi lấy gốc. Tuần tự tiến lên học tứ thư ngũ kin, chư sử. Học rộng rồi tóm lược cho gọn, theo điều học mà làm”.
mọi người giúp em Giải thích lí do sắp xếp trật tự từ trong câu nha.
ai trả lời nhanh và đúng em vote 5 sao và ctlhn No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Charlie 12 phút 2021-10-14T05:41:57+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Sắp xếp trật tự theo câu dưới đây vì :

    – Tác giả đưa ra phương pháp học là học  từ thấp lên cao dần , từ những điều cơ bản đến nâng cao :

    ” lúc đầu học để bồi lấy gốc ” rồi học đến ” tứ thư ” , “ngũ kinh” , “chư sử ” 

    Cho mik ctlhn ạ

  2.  Tác dụng: thể hiện thứ tự nhất định của sự vật “tứ thư, ngũ kinh, chư sử”

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )