Môn Văn Lớp: 8 giai ho mk gap Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi. Huống gì thành Đại La, kinh đô cũ của Cao Vương: Ở vào nơi trung tâm trời đất;

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: giai ho mk gap
Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi.
Huống gì thành Đại La, kinh đô cũ của Cao Vương: Ở vào nơi trung tâm trời đất; được cái thế rồng cuộn hổ ngồi. Đã đúng ngôi nam bắc đông tây; lại tiện hướng nhìn sông dựa núi. Địa thế rộng mà bằng; đất đai cao mà thoáng. Dân cư khỏi chịu cảnh khốn khổ ngập lụt; muôn vật cũng rất mực phong phú tốt tươi. Xem khắp đất Việt ta, chỉ nơi này là thắng địa. Thật là chốn tụ hội trọng yếu của của bốn phương đất nước; cũng là kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời.
(Ngữ văn 8, tập II, NXB Giáo dục)
Câu 1 (1 điểm) Đoạn trích trên trích từ văn bản nào? Của ai?
Câu 2 (1điểm) Trình bày hoàn cảnh sáng tác của văn bản có chứa đoạn trích trên?
Câu 3 (2 điểm) Cho biết nội dung chính của đoạn trích?
Câu 4 (1 điểm) Giải thích nghĩa của từ “thắng địa”
Câu 5 (5 điểm) Dựa vào đoạn trích trên hãy viết một đoạn văn theo kiểu diễn dịch làm rõ Đại La là nơi thắng địa, xứng đáng làm kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời. Trong đoạn văn có sử dụng một câu cảm thán và một từ Hán Việt. (gạch chân, chỉ rõ)
No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Camila 1 năm 2021-11-12T14:19:12+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Câu 1:

   – Đoạn trích trên nằm trong văn bản: “Chiếu dời đô”.

  – Tác giả: Lí Công Uẩn.

  Câu 2:

  -Lí Công Uẩn quyết định dời đô từ Hoa Lư ra Đại La, đổi tên Đại Việt thành Đại Cồ Việt. Nhân dịp này ông đã viết bài chiếu để thông báo rộng rãi quyết định cho nhân dân được biết

  Câu 3:

  -Nêu những thuận lợi của địa thế thành Đại La và khẳng định đó là nơi tốt nhất để đóng đô.

  Câu 4:

  -Thắng địa : chỗ đất có phong cảnh và địa thế đẹp

  Câu 5:

 2. `1,` Tác phẩm: Chiếu dời đô của_Lí Công Uẩn.

  `2` Trong lúc quyết định chọn Đại La là kinh đô Lí Công Uẩn đã viết bài chiếu để cho nhân dân biết được tại sao Đại La là nơi xứng đáng để định đô.

  `3,` Phản ánh ý chí độc lập tự cường và phát triển lớn mạnh của dân tộc Đại Việt và đồng thời tác giả khẳng định rằng Đại La là nơi thích hợp để được chọn là Kinh đô.

  `4,` Thắng địa có nghĩa là chỗ đất có phong cảnh và địa thế đẹp.

  `5,`

  Chiếu dời đô của Lí Công Uẩn là tác phẩm phản ánh ý chí độc lập tự cường và phát triển lớn mạnh của dân tộc Đại Việt và đồng thời tác giả khẳng định rằng Đại La là nơi thích hợp để được chọn là Kinh đô. Vì về vị thế địa lí: Ở nơi trung tâm của đất trời, mở ra bốn hướng Nam, bắc, đông, tây. Có núi có sông, đất rộng mà bằng cao mà thoáng. Tránh được nạn lụt lội, chật chội. Còn về vị thế chính trị văn hóa thì đây là nơi có đầu mối giao lưu chốn hội tụ trọng hiếu của bốn phương đất trời. Là mảnh đất hưng thịnh “Muôn vật cũng rất mừng phong phú tốt tươi. Và đồng thời chiếu dời đô ra đời để phản ánh ý chí độc lập Đại Việt tự cường phát triển lớn mạnh của dân tộc. Chiếu dời đô ra đời chứng tỏ triều đình nhà lí đủ sức mạnh để chấm dứt nạn phong kiến cát cử. Thống nhất đất nước, thế và lực của dân tộc Đai Việt đủ súc mạnh ngang hàng với đất nước phong kiến phương Bắc.. Và định đô ở Thăng Long là thực hiện nguyện vọng của nhân dân ta thu giang sơn về 1 mối, nguyện vọng xây dựng đất nước độc lập tự cường. Những điều trên đều được Lí Công Uẩn căn cứ vào vị thế địa lí và vị thế chính trị để khẳng định Đại La là nơi xứng đánh chứ không phải vì do sự mong muốn của người. Và qua đó Đại Việt là nơi xứng đáng để được chọn làm kinh đô!

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )