Môn Văn Lớp: 8 Xét theo mục đích nói , những câu sau thuộc kiểu câu nào: B. Ăn mãi hết đi thì lấy gì mà lo liệu ? C. Cúi xin từ nay ban chiếu thư cho thầy

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Xét theo mục đích nói , những câu sau thuộc kiểu câu nào:
B. Ăn mãi hết đi thì lấy gì mà lo liệu ?
C. Cúi xin từ nay ban chiếu thư cho thầy trò trường học của phủ, huyện ,các trường tư, con cháu nhà các văn võ ,thuộc lại ở các trấn cựu triều ,đều tuỳ đâu tiện đấy mà đi học.
D. Thốt nhiên một người nhà quê ,mình mẩy lấm láp ,tất cả chạy xông vào, thở không ra lời. No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Maya 1 tuần 2022-04-19T14:33:51+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. b, Câu nghi vấn

    c, câu trần thuật

    d,câu trần thuật

  2. B. Câu nghi vấn

    C. Câu trần thuật

    D. Câu trần thuật

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )