Môn Văn Lớp: 8 xét theo mục đích nói câu thơ đối thử lương tiêu nại nhược hà thuộc kiểu nào ?vì sao?

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: xét theo mục đích nói câu thơ đối thử lương tiêu nại nhược hà thuộc kiểu nào ?vì sao? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Alexandra 1 tuần 2021-09-15T10:30:35+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. xét theo mục đích nói câu thơ đối thử lương tiêu nại nhược hà thuộc kiểu:câu nghi vấn.

    ->Vì cuối câu có dấu hỏi chấm”?”

  2. -Xét theo mục đích nói “”Đối thử lương tiêu nại nhược hà?” thuộc kiểu câu nghi vấn dùng để bộc lộ cảm xúc.

    -Vì: có dấu hỏi chấm khi  kết thúc câu :đối thử lương tiêu nại nhược hà? 

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )