Môn Văn Lớp: 8 Em hiểu như thế nào về nội dung của nguyên lí nhân nghĩa mà Nguyễn Trãi đã nêu ra trong bài Nước Đại Việt Ta ngắn gọn

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Em hiểu như thế nào về nội dung của nguyên lí nhân nghĩa mà Nguyễn Trãi đã nêu ra trong bài Nước Đại Việt Ta ngắn gọn No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Lydia 1 tuần 2021-09-15T01:38:14+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. nhân nghĩa là  quan hệ tốt đẹp giữa người với người trong cộng đồng, là yên dân trừ bạo ( theo tác phẩm) là bảo vệ cuộc sống cho nhân dân mà diệt trừ bạo tàn

    ⇒cốt lõi của tưởng nhân nghĩa là lấy dân làm gốc vì dân mà diệt trừ tham tàn bạo ngược , bảo vệ cuộc sống yên bình cho nhân dân 

  2. Đoạn trích “Nước Đại Việt ta” đã thể hiện rõ tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi. Tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi được kế thừa từ tư tưởng nhân nghĩa của Nho gia nhưng đã được ông phát triển và mở rộng tiến bộ hơn. “Nhân nghĩa” vốn là khái niệm đạo đức của Nho gia, nói về đạo lí, cách ứng xử và tình thương giữa con người với nhau. “Nhân” là thương người, “nghĩa” là điều phải, điều nên làm. Người có lòng nhân thì yêu người, người có nghĩa thì biết làm theo lẽ phải. Nguyễn Trãi đã thấm nhuần tư tưởng nhân nghĩa truyền thống ấy, hơn thế ông còn phát triển sáng tạo để gắn nó với hiện thực thời đại, phục vụ cho hoàn cảnh đất nước đang đứng trước họa xâm lăng. Nhân nghĩa, trong suy nghĩ của Nguyễn Trãi, điều cốt yếu nhất, quan trọng nhất chính là hướng đến nhân dân, vì dân. Nguyễn Trãi đã quan tâm đến những người bình thường nhất, cùng khổ nhất, đông đảo trong xã hội. Vì dân ở đây chính là đem lại cho họ cuộc sống hòa bình, hạnh phúc, được yên ổn làm ăn sinh sống. Đặt trong hoàn cảnh có giặc ngoại xâm thì nhân nghĩa chính là trừ bỏ quân xâm lược tàn bạo, trả lại cuộc sống yên bình cho nhân dân. Như vậy, quan niệm tích cực của Nguyễn Trãi là: nhân nghĩa chủ yếu phải yên dân, trước hết là trừ bạo.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )