Môn Văn Lớp: 8 Dòng nào chỉ ra điểm giống nhau đầy đủ nhất trong những câu sau đây? (1) – U van Dần, u lạy Dần! (2)- Tôi lại im lặng cúi đầu xuống đất: lòn

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Dòng nào chỉ ra điểm giống nhau đầy đủ nhất trong những câu sau đây? (1) – U van Dần, u lạy Dần! (2)- Tôi lại im lặng cúi đầu xuống đất: lòng tôi càng thắt lại, khóe mắt tôi đã cay cay. (3) – Cô tôi chưa dứt câu, cổ tôi đã nghẹn ứ khóc không ra tiếng.
A. Đều là câu ghép.
B. Đều là câu ghép có hai vế câu.
C. Đều là câu ghép có hai vế câu không dùng từ nối.
D. Đều là câu ghép có hai vế câu dùng từ nối. No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Mackenzie 3 tuần 2022-01-04T15:20:31+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. C. Đều là câu ghép có hai vế câu không dùng từ nối.

  2. dap an C

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )