Môn Văn Lớp: 8 Đọc văn bản:Đức tính giản dị của Bác Hồ (tác giả: PhạmVăn Đồng), thực hiện các yêu cầu: a. Luận điểm chính của bài viết được thể hiện ở câu

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Đọc văn bản:Đức tính giản dị của Bác Hồ (tác giả: PhạmVăn Đồng), thực hiện các yêu cầu:
a. Luận điểm chính của bài viết được thể hiện ở câu văn nào?
b. Nêu bố cục của bài văn
No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Hailey 4 tháng 2022-01-05T20:53:07+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. a. Luận điểm là: đức tính giản dị của Bác Hồ được thể hiện ở đè bài :”Đức tính giản dị của Bác Hồ”

  b,Bố cục : 2 phần

  – Phần 1 (từ đầu đến “trong sáng, thanh bạch, tuyệt đẹp”): Nhận định chung về đức tính giản dị của Bác

  – Phần 2 (còn lại): Những biểu hiện đức tính giản dị của Bác

  Chúc bạn học tốt !

 2. a)Luận điểm chính: “ Điều quan trọng nhất… đời sống bình thường, vô cùng giản dị và khiêm tốn của Hồ Chủ tịch”

  b)Bố cục 4 phần;

  +)Phần 1 (từ đầu đến “trong sáng, thanh bạch, tuyệt đẹp”): Khẳng định phẩm chất cao quý, không mai một theo thời gian của Hồ chủ tịch.

  +)Phần 2 (tiêp theo đến “Trường, Kì, Kháng, Chiến, Nhất, Định, Thắng, Lợi!”): đức tính giản dị của Bác thể hiện trong đời sống và trong mối quan hệ với mọi người.

  +)Phần 3 (tiếp theo đến “trong thế giới ngày nay”): Đời sống giản dị của Bác hòa hợp với đời sống tinh thần phong phú, cao đẹp.

  +)Phần 4 (đoạn còn lại): Sự giản dị trong lời nói và bài viết của Bác, sức ảnh hưởng của phẩm chất Hồ Chí Minh tới nhân dân, dân tộc.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )