Môn Văn Lớp: 8 Đọc văn bản bàn về phép học trang 70 và trả lời những câu hỏi dưới đây lưu ý đọc kỹ đoạn “ Ngọc không mài, không thành đồ vật,… điều tệ

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Đọc văn bản bàn về phép học trang 70 và trả lời những câu hỏi dưới đây lưu ý đọc kỹ đoạn “ Ngọc không mài, không thành đồ vật,… điều tệ hại ấy “
– cốt lõi của việc học là học điều gì ?
– Không coi Trọng gốc của việc học đã dẫn tới những hậu quả nào ?
-Chính học thất truyền gây ra hậu quả thế nào đối với quốc gia ?
No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Piper 2 ngày 2021-10-14T20:53:16+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

 1. – Cốt lõi của việc học: “Học để biết đạo, để làm người”

  -> Học để trở thành người có đạo đức

  – Không coi trọng gốc của việc học dẫn tới hậu quả:

  + “Không biết đến tam cương, ngũ thường”

  – Hậu quả đối với quốc gia:

  + “Chúa tầm thường, thần nịnh hót”

  + “Nước mất nhà tan”

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )