Môn Văn Lớp: 8 Đọc kĩ đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu.“ Lúc bấy giờ, ta cùng các ngươi sẽ bị bắt, đau xót biết chừng nào! Chẳng những thái ấp của

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Đọc kĩ đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu.“ Lúc bấy giờ, ta cùng các ngươi sẽ bị bắt, đau xót biết chừng nào! Chẳng những thái ấp của ta không còn, mà bổng lộc các ngươi cũng mất; chẳng những gia quyến của ta bị tan, mà vợ con các ngươi cũng khốn; chẳng những xã tắc tổ tông ta bị giày xéo, mà phần mộ cha mẹ các ngươi cũng bị quật lên; chẳng những thân ta kiếp này chịu nhục, rồi đến trăm năm sau, tiếng dơ khôn rửa, tên xấu còn lưu, mà đến gia thanh các ngươi cũng không khỏi mang tiếng là tướng bại trận. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi muốn vui vẻ phỏng có được không?”(Trích SGK Ngữ Văn 8, tập hai, NXB GD Việt Nam)Câu 1.Đoạn văn trên được trích trong tác phẩm nào? Tác giả là ai? Nêu hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm chứa đoạn văntrên.
Câu 2.Xác định và nêu tác dụng củamột biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong đoạn văn trên.
Câu 3.Hãy viết một đoạn vănkhoảng 12câu theo cách lập luận tổng-phân-hợp nêu cảm nhận của em về nhân vật Trần Quốc Tuấntrong văn bảnem đã xác định ở
câu 1. Trong đoạn văn có sử dụng câu phủ định (gạch chân,chú thíchrõ).
Chỉ cần câu 2,3 thôi nha cần gấp hứa vote 5 sao No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Cora 24 giờ 2021-09-15T22:01:59+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

 1. 1. Đoạn văn trên trích từ văn bản ” Hịch tướng sĩ ” của Trần Quốc Tuấn. Được viết vào khoảng thời gian trước cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ hai (1285). Trần Quốc Tuấn đã viết nên bài “Hịch tướng sĩ” nhằm khích lệ tinh thần đấu tranh và học tập của các tướng sĩ trong quân đội.

  2. Điệp ngữ:

     + Dẫn chứng: Chẳng những….mà……..

     + Tác dụng: Nhấn mạnh suy nghĩ, hành động việc làm sai trái của người binh sĩ dẫn đến những hậu quả xấu.

  3.

          Trước sự lâm nguy của đất nước, lòng yêu nước thiết tha của vị chủ soái Trần Quốc Tuấn được thể hiện ở lòng căm thù sục sôi quân cướp nước trong tác phẩm Hịch tướng sĩ. Tác giả gọi giặc là “cú diều, dê chó, hổ đói” không chỉ vạch trần sự tham lam, độc ác mà còn vạch rõ dã tâm xâm lược của giặc; thể hiện sự khinh bỉ, căm ghét tột độ. Không chỉ kể tội ác của giặc mà Trần Quốc Tuấn còn bày tỏ nỗi đau xót trước nỗi nhục của quốc thể, nỗi đau đớn xót xa. Đó là biểu hiện của sự sẵn sàng xả thân để rửa nhục cho nước, để bảo vệ nền độc lập của dân tộc, khát vọng nước xả thân cho nước: “Chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan, uống máu quân thù. Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa ta cũng vui lòng”. Chưa dừng lại ở đó, Trần Quốc Tuấn còn luôn quan tâm, sẻ chia, theo dõi những tướng sĩ dưới quyền khi xông pha trận bão cũng như khi thái bình: “không có mặc thì ta cho áo, không có ăn thì ta cho cơm, quan nhỏ thì ta thăng chức, lương ít thì ta cấp bổng,…”. Từng đây thôi cũng đủ hiểu ông là một vị tướng như thế nào! Qua bài hịch, Trần Quốc Tuấn còn thể hiện ý chí quyết chiến, quyết thắng, quyết xả thân cho độc lập dân tộc. Ông vạch ra hai con đường chính – tà cũng là một con đường sống chết để thuyết phục tướng sĩ. Trần Quốc Tuấn biểu lộ một thái độ dứt khoát: hoặc là địch hoặc là ta, không có vị trí chông chênh cho những kẻ bàng quan trước thời cuộc (câu phủ định nhằm khẳng định). “Giặc với ta là kẻ thù không đội trời chung, các ngươi cứ điềm nhiên không biết rửa nhục, không lo trừ hung, không dạy quân sĩ, chẳng khác nào quay mũi giáo mà chịu đầu hàng, giơ tay mà không chịu thua giặc. Nếu vậy rồi đây sau khi giặc đã dẹp yên, muôn đời để thẹn, há còn mặt mũi nào đứng trong trời đất nữa?”, đó là lời động viên tới mức cao nhất ý chí và quyết tâm chiến đấu của mọi người. Tóm lại, qua bài Hịch tướng sĩ, ta thấy vị lãnh đạo tài ba Trần Quốc Tuấn đã phản ánh tinh thần yêu nước nồng nàn của dân tộc ta nói chung và Trần Quốc Tuấn nói riêng trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Nó được thể hiện qua lòng căm thù giặc, ý chí quyết chiến, quyết thắng kẻ thù xâm lược và những tình cảm dành cho tướng sĩ dưới trướng.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )