Môn Văn Lớp: 8 Đọc kĩ đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu.“ Lúc bấy giờ, ta cùng các ngươi sẽ bị bắt, đau xót biết chừng nào! Chẳng những thái ấp của

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Đọc kĩ đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu.“ Lúc bấy giờ, ta cùng các ngươi sẽ bị bắt, đau xót biết chừng nào! Chẳng những thái ấp của ta không còn, mà bổng lộc các ngươi cũng mất; chẳng những gia quyến của ta bị tan, mà vợ con các ngươi cũng khốn; chẳng những xã tắc tổ tông ta bị giày xéo, mà phần mộ cha mẹ các ngươi cũng bị quật lên; chẳng những thân ta kiếp này chịu nhục, rồi đến trăm năm sau, tiếng dơ khôn rửa, tên xấu còn lưu, mà đến gia thanh các ngươi cũng không khỏi mang tiếng là tướng bại trận. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi muốn vui vẻ phỏng có được không?”(Trích SGK Ngữ Văn 8, tập hai, NXB GD Việt Nam)
Câu 1.Đoạn văn trên được trích trong tác phẩm nào? Tác giả là ai? Nêu hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm chứa đoạn văntrên.
Câu 2.Xác định và nêu tác dụng củamột biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong đoạn văn trên
giúp em với No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Liliana 1 tuần 2021-09-15T22:29:14+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

 1. Câu 1:

  `-` Đoạn văn trên được trích trong tác phẩm nào?

  `->` Văn bản Hịch tướng sĩ

  `-` Tác giả là ai?

  `->` Trần Quốc Tuấn

  – Nêu hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm chứa đoạn văn trên:

  `->` Hoàn cảnh sáng tác: Khi giặc Nguyên sang xâm lược nước ta, quân giặc rất mạnh nên muốn đánh bại chúng phải có sự đồng tình của toàn quân và toàn dân, vì vậy Trần Quốc Tuấn đã viết bài hịch này để kêu gọi tướng sĩ đánh giặc 

  Câu 2: Xác định và nêu tác dụng củamột biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong đoạn văn trên

  `->` Biện pháp tu từ: Điệp ngữ ( Chẳng những….chẳng những )

  `=>` Tác dụng: Nhấn mạnh suy nghĩ, hành động và việc làm sai trái của người lính dẫn đến những hậu xấu

  #nocopy

  Chúc bn học tốt!!

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )